Wybory - 13.06.2021

Poniżej lista członków nowo wybranego Zarządu na kolejną, pięcioletnią kadencję:
 
ZARZĄD:
Prezes - Mariusz Osiński
Naczelnik - Emil Łużny
Zastępca Naczelnika - Tomasz Budziński
Skarbnik - Kamila Tarnowska
Gospodarz - Magdalena Ślusarczyk
Kronikarz - Natalia Wysocka
Konserwator - Hubert Budziński
 
KOMISJA REWIZYJNA:
Przwodniczący Komisji Rewizyjnej - Daniel Antczak
Członkowie Komisji Rewizyjnej - Bartosz Pietrowicz i Maciej Smoczyk