Usuwanie gniazd szerszeni, os, itp

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wdrożył na obszarze całego kraju nowe "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych". Ujednolicają one podejście jednostek straży pożarnej do problematyki sposobu podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły), co w praktyce oznacza działania jednostek p.poż w znacznie ograniczonym zakresie.

Usuwanie owadów i ich gniazd prowadzone jest tylko w przypadku gdy znajdują się one w obiektach w których przebywają dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W pozostałych przypadkach odpowiedzialnym za usunięcie jest właściciel / zarządca obiektu, a usuwanie owadów i ich gniazd będzie prowadzone przez firmy za odpłatnością.

Lista firm z powiatu głogowskiego zajmujących się usuwaniem gniazd os i szerszeni: (aktualizacja 06-07-2012)

1. Zygnerski
ul. Wawelska 9/2
67-200 Głogów
tel. 782 276 222, 600 916 835

2. Krzyszkowscy s.c
ul. Magazynowa 4
67-200 Głogów
tel. 076 833 34 50 

3. Stanisław Górecki (Polkowice)
tel. 603 088 613

4. Piotr Skorupiński
Leszno ul. Holenderska 9/6
tel. 605 27 17 07

Opracowanie: KPPSP w Głogowie