Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

19 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność Zarządu ostatniej, pięcioletniej kadencji oraz wybrano nowe władze.
Największymi osiągnięciami były z pewnością pozyskanie nowego samochodu (lekki samochód pożarniczy marki Mercedes), który został przekazany przez PSP Głogów oraz zakup wysokocieśnieniowego agregatu gaśniczego z 300l zbiornikiem (gaszenie piana/woda).
Na kolejną pięcioletnią kadencję, do Zarządu OSP zostali powołani:
- Prezes Mariusz Osiński, który zastąpił pełniącego dotychczas tę fukcję druha Stanisława Pieniążka - Prezesa Honorowego
- Naczelnik Emil Łużny
- Zastępca Naczelnika Krzysztof Biernacki
- Kronikarz Tomasz Budziński
- Konserwator  Hubert Budziński
- Gospodarz  Konrad Jasek
- Skarbnik Kamila Tarnowska
- Członkowie Stanisław Pieniążek i Sebastian Siniawa
Do Komisji Rewizyjnej powołani zostali:
- Przewodniczący Daniel Antczak
- Członkowie Wioleta Nagaś i Bartosz Piotrowicz
Druhowie odpowiedzialni za rozwój jednostki przedstawili plan do realizacji w następnych latach, który obejmuje m.in.: zakup kamery termowizyjnej (koszt 5,5-8,5 tys. PLN) służącej do poszukiwań osób zaginionych oraz namierzania ognisk pożaru w budynkach, pompy szlamowej (szacowany koszt 3-3,5 tys. PLN) do wypompowywania brudnej wody, Ratowniczej Torby R1 (koszt ok. 2 tys. PLN) w komplecie z noszami.